Welkom bij

Wereldwinkel Hengelo

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Hengelo

 RSIN

 Fiscaalnmmer 8002.16.520

 Vestigingsadres

 Drienerstraat 4,7551HG, Hengelo Ov.

 Telefoonnummer

 074-2916169

 E-mail adres

 info@wereldwinkelhengelo.nl

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling:

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De Organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel  Hengelo bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Hengelo is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Hengelo vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
- verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
- het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel, d.m.v. acties en campagnes;
- bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels

Financiering

Door de verkoop van Gairtrade producten in de winkel

Beheer van het vermogen

Het vermogen staat op de bank en zit in de voorraden in de winkel.

Besteding van  het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt voor vervangingsinvesteringen en is nodig voor het voorkomen van liqiditeitsproblemen aan het eind van het jaar

Samenstelling/Functies van het bestuur

Anne Hegeman            voorzitter

Herman Wissink          penningmeester

Wim Zaalberg              secretaris

Freke van der Kleijn    lid

Annemarie Weber        lid

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Hengelo heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding.

Verslag

 [PLAATS HIER EEN ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOFENDE ACTIVITEITEN, BIJVOORBEELD JAARVERSLAG]

Financiële huishouding

Balans per 31 december 2013

Activa

Inventaris en computers                   4.144

Voorraden                                        28.605

Debiteuren                                        6.633

Liquide middelen                            47.258

Totaal                                             86.640

Passiva

Eigen vermogen                              83.309

Crediteuren                                       1.103

Schulden                                           2.228

Totaal                                             86.640

 

Winst- en verliesrekening 2013

totaal inkomsten winkel                  32.543

subsidies                                            2.514

totaal inkomsten                            35.057

kosten winkel                                  32.126

kosten verlichting                              1.652

kosten  eductie                                      730

totaal kosten                                   34.509

winst                                                     549